Extra investeringen in zorgvuldig beheer energiegegevens consument

Netbeheerders en energieleveranciers investeren in extra maatregelen voor een goed beheer en een zorgvuldige uitwisseling van energiegegevens van consumenten. Consumenten moeten bijvoorbeeld expliciet toestemming geven aan een energieleverancier als deze hun gegevens wil inzien om bijvoorbeeld een aanbod op maat te kunnen doen. Consumenten krijgen zo meer grip op hun energiegegevens en kunnen erop vertrouwen dat deze juist worden beheerd en uitgewisseld.

Aanbod op maat
Consumenten die een nieuw energiecontract overwegen, kunnen aan energieleveranciers vragen een zogenaamd aanbod op maat te doen. Met een aanbod op maat krijgen consumenten beter inzicht in de maandelijkse kosten van een aanbieding en kunnen ze de aanbiedingen beter met elkaar vergelijken. Om een aanbod op maat te kunnen maken, moet de energieleverancier beschikken over een aantal gegevens van de consument, zoals de grootte van de aansluiting, de aanwezigheid van een slimme meter, het laatst bekende verbruik, de einddatum van het lopende contract. Netbeheerders en energieleveranciers hebben afgesproken dat consumenten expliciet toestemming moeten geven aan leveranciers die deze gegevens uit het centrale register willen opvragen voor het doen van een aanbod op maat.

Aantal opvragingen
Netbeheerders en energieleveranciers hebben ook aangescherpt hoeveel opvragingen leveranciers mogen doen in een bepaalde periode. De netbeheerders monitoren voor hoeveel aansluitingen een energieleverancier gegevens opvraagt en of dit binnen het normaantal blijft. Indien nodig wordt de toegang tot de registers tijdelijk opgeschort. Consumenten en hun energiegegevens spelen een steeds belangrijkere rol bij de energietransitie, onder meer omdat consumenten via zonnepanelen zelf energie opwekken of omdat ze hun elektrische auto slim willen laden. Het belang van dataveiligheid neemt daardoor ook steeds meer toe.

Geen medewerking VOEG aan artikel AD over convenant

Vandaag is in diverse edities van het Algemeen Dagblad een artikel verschenen over het voornemen van NDI om een convenant op te stellen voor energieadviseurs en andere tussenpersonen. In dit artikel wordt VOEG opgevoerd als partij die dit zou toejuichen. Inhoudelijk is het bestuur van VOEG niet bij machte om hierop te reageren; iedere inhoudelijke reactie van VOEG is altijd vooraf bevraagd bij onze leden. In dit geval is dat niet aan de orde geweest.

Het betreurt ons dan ook zeer dat wij in dit artikel genoemd worden. VOEG neemt van dit artikel ver afstand.

Energiebedrijven gaan strijd aan in voetbalstadion

ROTTERDAM – Een derde van eredivisieclubs maakt reclame voor stroom op hun shirt. Leveranciers van energie betreden de voetbalarena. Qurrent is al het zesde energiebe- drijf op een eredivisieshirt.

De Nederlandse eredivisie is een ideaal strijdtoneel voor de energiesector, zeggen experts. Energiedirect.nl bij PSV, Pure Energie en FC Twente, Essent met FC Groningen, EnergieFlex op de shirts van NEC en SC Heerenveen met GroenLeven. Afgelopen jaren meldden steeds meer ondernemingen uit de energiesector zich als sponsor van een voetbalclub.

Qurrent is de laatste in de rij, de leverancier van duurzame energie volgt de huidige hoofdsponsor Opel op en prijkt vanaf de zomer vier seizoenen lang op het shirt van Feyenoord. Naar verluidt betaalt Qurrent een slordige 4,5 miljoen euro in het jaar.
De sponsordeal zorgde meteen voor commotie en niet eens omdat Qurrent zijn hoofdkantoor in A’dam heeft staan. ,,Waarom geeft een bedrijf dat als doel heeft groene energie te verkopen miljoenen uit aan een voetbalclub?’ vragen klanten zich af. ,,Het enige groene aan Feyenoord is de grasmat’, klinkt het cynisch.

Geliberaliseerd
Toch is de stap van Qurrent niet onlogisch, menen kenners. De energiemarkt is enorm in beweging. De tijd dat huishoudens konden kiezen uit de leverancier in hun stad of provincie is voorbij. Ruim een decennium nadat de energiesector in 2005 werd geliberaliseerd dingen 50 leveranciers naar de gunsten van de klant. De helft van de Nederlanders is al van leverancier geswitcht. ,,Het is een grote vechtmarkt’, zegt merkendeskundige Bas Kist. ,,Om er tussenuit te springen heb je gewoon naamsbekendheid nodig.’
Dat geldt des te meer doordat energieleveranciers zich nauwelijks kunnen onderscheiden. ,,De kwaliteit van stroom en gas is overal hetzelfde, de service ook. Niemand zal zeggen: wat heeft de Nuon mij vandaag voor slecht gas geleverd’, legt Kist uit. Enige punt van onderscheid is dat tussen groene en grijze, niet-milieuvriendelijke stroom.

Er speelt meer mee. Tot vijf jaar geleden maakten energiebedrijven veelvuldig gebruik van huis-aan-huisverkoop en telefonische marketing, vertelt Hans de Kok van online prijsvergelijker Pricewise. ,,Die kanalen zijn opgedroogd. Miljoenen Nederlanders staan in het ‘Bel me niet register’, terwijl verkoop aan de deur een slecht imago heeft.’

Het feit dat energiebedrijven vroeger provinciegebonden waren, biedt verder mogelijkheden, meent De Kok. ,,Door een regionale club als Twente of Groningen te kiezen kan een leverancier in een provincie waar hij nu weinig klanten heeft in korte tijd groeien. Omgekeerd kun je juist een club sponsoren omdat je aan veel huishoudens stroom en gas levert.’

Volgens Frank van den Wall Bake, al decennia dé expert op het gebied van sportsponsoring in Nederland, blijft de eredivisie voor bedrijven een geweldig uithangbord. ,,Via het clubshirt beland je wekelijks in de huiskamer van miljoenen mensen die Studio Sport kijken. En kom je meteen in kranten, op websites en social media. Een snellere manier om naamsbekendheid op te bouwen is haast niet mogelijk.’

De sponsorgoeroe begrijpt Qurrent goed. ,,Een instituut als Feyenoord komt maar eenmaal vrij. Op die trein moet je stappen.’

Van den Wall Bake wijst erop dat Feyenoord een van de grootste supportersschare van het land bezit. ,,Ze beschikken over een database van 700.000 fans, dat zijn 400.000 huishoudens, waar Qurrent toegang tot krijgt.’

Dan is er de miljard euro kostende ontwikkeling van Feyenoord City, met een nieuwe Kuip als middelpunt. ,,Als dat megaproject doorgaat, en die kans is er, dan zit Qurrent op de eerste rang.’ Dat neemt niet weg dat de nieuwe Feyenoord-geldschieter wel moet opletten. ,,Groene stroom heeft met geloofwaardigheid te maken, je moet een goed verhaal hebben wat je ermee beoogt.’

Die motivering is mede vereist omdat de tijden zijn veranderd, ook qua marketing. Simpel een smak geld op tafel leggen, volstaat niet langer. ,,Een onderneming dient een goed verhaal te hebben wat ze voor de maatschappij en voor de sport wil doen’, zegt Van den Wall Bake. Hij wijst op bedrijven als ING en Rabobank. ,,Zij kiezen voor de onderkant van de piramide. Rabobank heeft geen naamsbekendheid nodig en sponsort nu lokale verenigingen.’

Les
Qurrent lijkt die les ter harte te nemen. ,,Feyenoord is een geweldige club met een geweldige achterban. We zijn ervan overtuigd dat het ons samen met Feyenoord gaat lukken Nederland te vergroenen’, zegt Richard Klatten, mede-directeur van Qurrent.

Volgens de leverancier valt het met de opzeggingen reuze mee en hebben slechts 20 van de circa 120.000 klanten uit onvrede met het sponsorschap gemeld hun contract te beëindigen. Ter vergelijking: toen Ziggo 2014 bekend maakte Ajax te gaan sponsoren en de commotie minstens zo groot was, zegden slechts 39 klanten in de daaropvolgende maand op.

Bron: Algemeen Dagblad

Three game changers for energy

New sources, mobility, and industry fragmentation are set to disrupt the system.

Change is afoot in the energy system. Soaring demand in emerging markets, new energy sources, and the likely growth of electric vehicles (EVs) are just some of the elements disrupting the status quo. It is hard to discern how the aftershocks will affect the extraordinarily complex network of sectors and stakeholders. New research by McKinsey and the World Economic Forum has identified the game changers for companies and policy makers, as well as their implications.

A proliferation of new energy sources

An array of energy technologies seems poised for a breakthrough. Within two decades, as many as 20 new energy sources could be powering the global economy, including fuel cells; small, modular nuclear-fission reactors; and even nuclear fusion. Fossil fuels will still be part of the mix, but renewables’ share is likely to grow owing to environmental concerns, further cost reductions that make renewable energy more competitive, and demand for electricity. Electricity demand is expected nearly to double by the middle of the century, propelled primarily by economic development in China and India (Exhibit 1). By 2050, electric power, which can be generated by low-carbon energy sources such as wind and solar, could account for a quarter of global energy demand.
Lees het complete artikel op de website van McKinsey

 

 

In 2016 gemiddeld 21 minuten geen stroom

Huishoudens en zakelijke gebruikers hadden vorig jaar gemiddeld 21 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Dat is 17% korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Een storing trof gemiddeld 122 klanten. Ook dat is een afname ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde (-14%). Alle afnemers samen hadden dus minder overlast van de stroomstoringen, ondanks dat het aantal storingen wel iets toenam (+2%). Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle netbeheerders. Gasstoringen zorgden ervoor dat een huishouden in 2016 gemiddeld 58 seconden geen gas had. Dat is 40% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een gasstoring trof gemiddeld slechts 1,5 klant.

Snel opsporen en verhelpen
Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Niet alleen in de kabels en leidingen, maar ook steeds meer in ICT. Die investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds helpen technologische toepassingen zoals sensoren om een storing snel op te sporen. Door snelle opsporing slagen netbeheerders erin om storingen snel te verhelpen en zo de overlast voor klanten te beperken.

Het net werkt 99,995% van de tijd
Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Netbeheerders vinden die betrouwbaarheid belangrijk en investeren daarin, en willen tegelijkertijd het net betaalbaar houden. Dat lukt; de tarieven zijn in de afgelopen jaren gelijk gebleven of zelfs gedaald.

Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk ze zijn van energie als er een storing is. Gelukkig is zo’n storing over het algemeen van korte duur. Een stroomstoring duurde in 2016 gemiddeld minder dan vijf kwartier, een gasonderbreking iets minder dan twee uur.

Oorzaken storingen
Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen.

Bron: website Netbeheer Nederland

Meerdere elektriciteitsleveranciers op een aansluiting mogelijk

Consumenten en bedrijven kunnen vanaf 2018 meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk op een aansluiting contracteren. Een consument kan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto dan voor de stroomvoorziening thuis. En een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen zijn zelfopgewekte stroom te leveren aan een andere leverancier dan van wie hij stroom afneemt. Dat blijkt uit het ontwerpbesluit ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd.  Dit besluit is gebaseerd op een voorstel van bedrijven in de energiesector en is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de ACM en de sector.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: “Consumenten en bedrijven hebben op deze manier meer keuzes in leveranciers van wie zij stroom afnemen of aan wie zij stroom leveren. Dat kan hen geld opleveren. En het draagt bij aan de energietransitie, want het stimuleert elektrisch vervoer en zorgt voor meer concurrentie in duurzaam geproduceerde elektriciteit.”

Duurzame energievoorziening die ook betaalbaar en betrouwbaar is
De ACM ondersteunt verduurzaming van de energievoorziening. Die voorziening moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. De ACM zorgt ervoor dat netbeheerders de investeringen in duurzaamheid kunnen terugverdienen, voor zover ze efficiënt zijn. Ze ziet er op toe dat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk kan doen, door netbeheerders te reguleren en concurrentie op de markt te bevorderen.

Bron: ACM.nl

De vier grootste hindernissen op weg naar een CO2-vrij Nederland

Het dagblad Trouw heeft ‘vier hardnekkige hindernissen’ op weg naar een CO2-vrije energievoorziening in kaart gebracht. Op nummer 1 staat ‘politieke keuzestress’. ‘De race om een schoon 2050 zit knel in de startblokken.’ De vier door Trouw geïnventariseerde hardnekkige hindernissen zijn:

Politieke keuzestress
Trouw wijst op het grote aantal ideeën dat er bestaat op de aanpak van de energietransitie. ‘Mooi zo’n waslijst aan ideeën, zou je zeggen, maar er kleeft ook een risico aan. De overstap naar een schone energievoorziening is het meest gebaat bij ‘saai’ overheidsbeleid, dat heel lang hetzelfde blijft. (…) Maar alles laten zoals afgesproken, dat zit niet in het beestje van de Tweede Kamer. (…) Onzekerheden kunnen de dood in de pot betekenen voor de overstap naar duurzaamheid.’

Burger op de barricade
De burgers zijn enerzijds een belangrijke stimulans voor de vergroening, maar ze zetten vaak ook een rem. ‘Nederlanders zetten in ruime meerderheid hun handtekening voor een groene toekomst, blijkt uit de ene na de andere peiling. Maar de praktijk is weerbarstig, als er een windmolenpark of biomassavergister in de buurt verschijnt.’

Geen ‘silver bullet’
Er is geen ‘ei van Columbus’ voor de energietransitie, concludeert Trouw. ‘Schone oplossingen zijn er in overvloed. Maar ze hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. De ene techniek zoals windmolens op zee wekken veel schone stroom op, de ander techniek is voordeliger maar minder efficiënt. Het gevolg is: de overheid wil en kan geen winnende techniek kiezen.’

De rekening
‘Er zijn genoeg visies en studies te vinden over het prijskaartje van de energietransitie, maar een hard getal noteren blijft lastig.’ Er zijn kosten, er zijn baten, maar hoe organiseer je de grote geldstromen in de richting van de energietransitie? ‘Zoals die van banken, en pensioenfondsen. Ondanks toenemende maatschappelijke druk, moet blijken of en hoe snel zij bereid zijn om het roer om te gooien en zich terug te trekken uit beleggingen en investeringen in olie, steenkool en gas. Hetzelfde geldt trouwens ook voor consumenten. Zijn die massaal bereid om spaargeld te besteden aan isolatie, zonnedaken en warmtepompen. Of slaan ze het toch liever stuk op een vliegreisje naar de zon?’

Bron: Dagblad Trouw

Melden bij ConsuWijzer loont

ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), constateert dat consumenten steeds beter hun weg vinden naar de voorlichting, tools, voorbeeldbrieven en stappenplannen op Consuwijzer.nl. Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt, dat ook het contact met ConsuWijzer hen goed helpt om zelf actie te ondernemen tegen oneerlijke handelspraktijken. Consumenten krijgen daarmee een steeds grotere rol in het corrigeren van bedrijven.

In 2016 ontving ConsuWijzer 57.000 telefonische en schriftelijke meldingen van consumenten. Het bezoek aan Consuwijzer.nl is afgelopen jaar sterk toegenomen tot 2,8 miljoen bezoeken (12% meer dan in 2015).

Consument haalt vaker zelf zijn recht
De helft van de consumenten die contact opnemen met ConsuWijzer zegt in het klanttevredenheidsonderzoek zijn recht te gaan halen. Driekwart van hen doet dat binnen twee weken. Bij veertig procent van hen is volgens eigen zeggen het probleem daardoor opgelost. Voorbeeldbrieven en andere hulpmiddelen zoals interactieve tools en stappenplannen op consuwijzer.nl helpen daarbij.
De ruim honderd voorbeeldbrieven op consuwijzer.nl zijn in 2016 samen bijna 400.000 keer bekeken. Pagina’s en tools die uitleggen wat een incassobureau wel en niet mag, hoeveel zij maximaal in rekening mogen brengen, en hoe je je tegen oneerlijke incassopraktijken verweert werden in de laatste twee maanden van 2016 ruim 100.000 keer bezocht. Andere populaire onderwerpen waren:

Hoe kom ik van een ongevraagde vervolgzending of ongevraagd abonnement af?
Hoe zeg ik een abonnement of contract op?
Wat zijn mijn rechten bij koop op afstand (via een webwinkel, telefonisch of op straat)?
Het product deugt niet, wat kan ik doen?

Lik-op-stukaanpak
De meldingen bij ConsuWijzer helpen de ACM te signaleren waar het mis is en snel op te treden tegen ondernemers die de regels overtreden. De ACM doet dat onder meer via een zogenaamde lik-op-stukaanpak. Daarbij spreekt de ACM de ondernemer direct aan op diens gedrag zodra uit meldingen bij ConsuWijzer blijkt, dat veel consumenten daar schade door ondervinden. De ACM eist dat de ondernemer zijn gedrag onmiddellijk aanpast. Met deze aanpak drukt de ACM de overtreding snel de kop in, waardoor verdere consumentenschade wordt voorkomen. Afhankelijk van de ernst kan dan ook nog een boete volgen.

In 2016 paste de ACM de lik-op-stukaanpak met­­ succes toe. Drie voorbeelden van resultaten:
Een aanbieder van voordeelreisjes staakte zijn misleidende handel onmiddellijk en betaalde gedupeerde klanten hun geld terug.
Een telecomaanbieder verbeterde direct zijn klantenservice, zodat klanten sneller en beter geholpen worden.
Een aantal webwinkels die niet of niet tijdig leverden, doen dat nu wel. Bovendien informeren zij nu duidelijk over hun levertijden en zijn zij nu wel goed bereikbaar.

Uit de nacontrole van 2016 blijkt, dat de lik-op-stukaanpak effectief is. Alle bedrijven waartegen de ACM op die manier optrad, houden zich sindsdien aan de regels.

Boetes
Bij ernstige inbreuken of als het nodig is om verdergaande maatregelen te nemen, kan de ACM een openbare waarschuwing publiceren of een boete of last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom is een sanctie gericht op het beëindigen van de overtreding. In 2016 legde de ACM bijvoorbeeld boetes op aan webwinkels die klanten geen of onvoldoende geld teruggaven bij annulering van een aankoop of onjuist of onvolledig informeerden over hun retourrecht. En aan een reisaanbieder die lagere prijzen adverteerde dan hij in werkelijkheid rekende. De hoogste boete van de ACM in 2016 ging naar twee huurbemiddelaars die consumenten misleidden door onduidelijke informatie en voorwaarden.

Feiten en cijfers ConsuWijzer 2016
In 2016 ontving ConsuWijzer 57.000 meldingen van consumenten (58.000 in 2015).
Consuwijzer.nl werd 2,8 miljoen keer bezocht (12% meer dan in 2015).
Uit onafhankelijk extern klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten aangeeft na het contact met ConsuWijzer hun recht te gaan halen. 77% van hen doet dat binnen twee weken.
ConsuWijzer’s Facebook-posts zijn 4,1 miljoen keer weergegeven.
De posts zijn een half miljoen keer geliked, gedeeld en becommentarieerd.
ConsuWijzer heeft ruim 42.000 fans op Facebook.

Meest gestelde vragen aan ConsuWijzer in 2016
Hoe zeg ik mijn abonnement of contract op?
Hoe kom ik van een ongevraagde vervolgzending af?
Hoe kan ik mij weren tegen agressieve werving en verkoopmethoden en wat zijn mijn rechten bij koop op afstand (internetwinkels, telefonische verkoop)?
Hoe kan ik mij weren tegen agressieve incassopraktijken en wat mag wel en niet?
Het product deugt niet, wat kan ik doen? (ruilen, garantie, voorwaarden)

Branches waarover de meeste meldingen binnenkomen:
Detailhandel non-food (waaronder internetwinkels)
Telecombedrijven
Energiebedrijven
Consumentenelektronica
Mode
Reizen

Bron: website ACM

Direct inzicht in verbruik moet slimme meter redden

 Energiebesparing miljardenproject valt zwaar tegen
Amsterdam – In een poging een miljardenfiasco af te wenden, gaan netbeheerders het makkelijker maken om live energieverbruiksgegevens af te lezen uit de slimme meters die in alle Nederlandse huishoudens worden opgehangen.

Details worden vastgelegd in een convenant dat partijen in de sector sluiten. De uitrol van slimme meters in Nederland levert tot nu toe teleurstellende resultaten op. In plaats van de 3,5% energiebesparing die bij de start van het EUR 3,3 miljard kostende project werd voorzien, blijft de besparing steken op minder dan 1%. In een recente beleidsnotitie weet het Planbureau voor de Leefomgeving dit vooral aan het feit dat een slimme meter zonder display geen inzicht geeft in direct energiegebruik.

In het Verenigd Koninkrijk, waar in tegenstelling tot Nederland wel schermpjes zijn geleverd bij slimme meters, valt de besparing met 3% veel hoger uit. Volgens de onderzoekers komt het doordat klanten daarmee live kunnen volgen hoe hun energieverbruik wisselt als ze apparaten aan- en uitzetten. In Nederland krijgen bezitters van een slimme meter standaard alleen eens per twee maanden een overzicht van hun verbruik. Dat zet niet aan tot actie. Directe informatie is ook in Nederland wel uit de slimme meters te halen, maar daarvoor moeten gebruikers zelf een energiemanager installeren. Vaak is dit een slimme thermostaat of een app, al dan niet met een kastje dat de meter verbindt met internet. Dit soort toepassingen worden door veel energiebedrijven en andere dienstverleners aangeboden. Het aantal mensen dat daar gebruik van maakt, is met 15% beperkt.

Of de netbeheerders schermpjes bij de meters gaan leveren of een andere toepassing om het energieverbruik inzichtelijk te maken, moet nog worden afgesproken in het convenant dat werd aangekondigd bij de laatste voortgangsrapportage over het Energieakkoord. Een andere manier zou kunnen zijn door de slimme meter aan het wifi-netwerk in huis te koppelen. Ook moet nog worden afgesproken wanneer de verbeteringen door zullen gaan en of ook de ruim 2,5 miljoen slimme meters die al zijn opgehangen worden uitgebreid met de extra mogelijkheden, laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten. In totaal worden tot 2020 in Nederland 7 miljoen meters vervangen door slimme exemplaren.

Bron: De Telegraaf