VOEG

Krachtenbundeling van gespecialiseerde energie-ondernemingen
ter bevordering van de vrije handel in elektriciteit en gas.